Tjenester

Her finner du en oversikt over de tjenestene vi kan tilby samt praktisk informasjon til deg som er installatør.

Byggestrøm

Everket leier ut byggestrømskap dersom du trenger en midlertidig strømtilførsel.

Ta kontakt på telefon 350 25050 eller post@everket-notodden.no, så hjelper vi deg.

Dersom du som kunde har byggestrømskap selv, må Everket ha skjema «melding om installasjonsarbeid» fra installatør. Det vil si at en installatør må stå ansvarlig for utstyret som skal brukes.

Du bør vite dette:
– For å slippe ekstra kostnader må byggestrøm bestilles minst fem dager før du trenger den.
– Standard byggestrømskap har 8m gummikabel og leveres med tilkoblingsklemmer.
– Om det kreves mer enn standard strømtilførsel fra energiverkets nett til byggested, må du betale for etablering av denne.
– Planlegg hvor og hvor lenge du må ha byggestrøm, så sparer du penger.
– Det blir benyttet frittstående byggestrømskap i eget stativ.

Leietager er ansvarlig for byggestrømskapet i utleieperioden; blant annet at skapet til enhver tid er forskriftsmessig låst, og at kabelen er beskyttet mot mekaniske påkjenninger.

Everket sørger for at byggestrømskapet blir riktig tilkoblet.

Pris:
Du betaler for opp-/nedtaking av skapet og leie pr uke (andel av årsleie) for standard byggestrømskap. I tillegg kommer avregning for den strømmen du bruker (nettleie og kraft).

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Uten navn
Uten navn*

Byggestrøm 32A og 63A

Alle priser er inklusive 25 % mva. og avgift 1,25 øre til Norsk Enova.
For næringskunder inngår kr. 1.000, – i fastleddet til Norsk Enova.

Leie i kr. pr. uke: 62,50,-

Fastledd: 3.750,-

Til og frakobling i kr.: 2.500,-

Forbruk energiledd øre/kWh: 25,00,-

Byggestrøm

Everket leier ut byggestrømskap dersom du trenger en midlertidig strømtilførsel.

Ta kontakt på telefon 350 25050 eller post@everket-notodden.no, så hjelper vi deg.

Dersom du som kunde har byggestrømskap selv, må Everket ha skjema «melding om installasjonsarbeid» fra installatør. Det vil si at en installatør må stå ansvarlig for utstyret som skal brukes.

Du bør vite dette:
– For å slippe ekstra kostnader må byggestrøm bestilles minst fem dager før du trenger den.
– Standard byggestrømskap har 8m gummikabel og leveres med tilkoblingsklemmer.
– Om det kreves mer enn standard strømtilførsel fra energiverkets nett til byggested, må du betale for etablering av denne.
– Planlegg hvor og hvor lenge du må ha byggestrøm, så sparer du penger.
– Det blir benyttet frittstående byggestrømskap i eget stativ.

Leietager er ansvarlig for byggestrømskapet i utleieperioden; blant annet at skapet til enhver tid er forskriftsmessig låst, og at kabelen er beskyttet mot mekaniske påkjenninger.

Everket sørger for at byggestrømskapet blir riktig tilkoblet.

Pris:
Du betaler for opp-/nedtaking av skapet og leie pr uke (andel av årsleie) for standard byggestrømskap. I tillegg kommer avregning for den strømmen du bruker (nettleie og kraft). Gjeldende priser finner du her.

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Uten navn
Uten navn*

Byggestrøm 32A og 63A

Alle priser er inklusive 25 % mva. og avgift 1,25 øre til Norsk Enova.
For næringskunder inngår kr. 1.000, – i fastleddet til Norsk Enova.

Leie i kr. pr. uke: 62,50,-

Fastledd: 3.750,-

Til og frakobling i kr.: 2.500,-

Forbruk energiledd øre/kWh: 25,00,-

HAN-port – smartmåler

Tilknytning til AMS-måler via HAN-porten

HAN-porten på AMS-måleren din gir mulighet til å koble til eksternt utstyr

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network / hjemmenettverk) der det der er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger. Noen strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem eller knytte til «smart»-billading. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk denne muligheten. Måleren tillater kun datatrafikk ut gjennom HAN-porten og det er derfor ikke mulig å påvirke informasjon som ligger i din måler utenfra. HAN-porten er som standard stengt slik at du selv må aktivt åpne den hvis du ønsker det.

Dersom du ønsker at nettselskapet skal åpne for informasjonsstrøm ut av HAN-porten, send en epost til Everket fra den epostadressen som du er registrert med hos oss. Eposten sendes til post@everket-notodden.no med følgende innhold:

 1. I emne-feltet skal du skrive «Samtykkeerklæring – Åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten»
 2. Klipp følgende tekst inn i tekstfeltet og bytt ut det som står i parentes med relevant informasjon: Jeg, , erklærer med denne eposten at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert (ref. informasjonsskriv fra nettselskapet om åpning av informasjonsstrømmen ut av HAN-porten), og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret til at nettselskapet kan åpne for informasjonsstrømmen. Jeg er også innforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN porten. Åpningen gjelder for måler med måler-id <måler-id>, på adresse . Vennligst åpne for datastrøm så snart som mulig. </måler-id>

Logg inn på Min Side, gå til Min profil og velg skjemaer. Her ser du anbefalt fremgangsmetode.

Du vil få en e-post fra oss med bekreftelse på at HAN-porten er åpnet.

For å stenge av informasjonsstrømmen tar du kontakt med oss via epost eller telefon på samme måte som da du ba om åpning for dette. Husk å oppgi målernummeret på den måleren du ønsker at vi skal stenge informasjonsstrømmen fra. Du vil få en bekreftelse per epost når HAN-porten er avstengt. Dersom du sier opp nettavtalen/flytter, vil informasjonsstrømmen fra HAN-porten bli avstengt uten at du trenger å ta kontakt for dette.

HAN-port – smartmåler

Tilknytning til AMS-måler via HAN-porten

HAN-porten på AMS-måleren din gir mulighet til å koble til eksternt utstyr

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network / hjemmenettverk) der det der er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger. Noen strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem eller knytte til «smart»-billading. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk denne muligheten. Måleren tillater kun datatrafikk ut gjennom HAN-porten og det er derfor ikke mulig å påvirke informasjon som ligger i din måler utenfra. HAN-porten er som standard stengt slik at du selv må aktivt åpne den hvis du ønsker det.

Dersom du ønsker at nettselskapet skal åpne for informasjonsstrøm ut av HAN-porten, send en epost til Everket fra den epostadressen som du er registrert med hos oss. Eposten sendes til post@everket-notodden.no med følgende innhold:

 1. I emne-feltet skal du skrive «Samtykkeerklæring – Åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten»
 2. Klipp følgende tekst inn i tekstfeltet og bytt ut det som står i parentes med relevant informasjon: Jeg, , erklærer med denne eposten at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert (ref. informasjonsskriv fra nettselskapet om åpning av informasjonsstrømmen ut av HAN-porten), og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret til at nettselskapet kan åpne for informasjonsstrømmen. Jeg er også innforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN porten. Åpningen gjelder for måler med måler-id <måler-id>, på adresse . Vennligst åpne for datastrøm så snart som mulig. </måler-id>

Logg inn på Min Side, gå til Min profil og velg skjemaer. Her ser du anbefalt fremgangsmetode.

Du vil få en e-post fra oss med bekreftelse på at HAN-porten er åpnet.

For å stenge av informasjonsstrømmen tar du kontakt med oss via epost eller telefon på samme måte som da du ba om åpning for dette. Husk å oppgi målernummeret på den måleren du ønsker at vi skal stenge informasjonsstrømmen fra. Du vil få en bekreftelse per epost når HAN-porten er avstengt. Dersom du sier opp nettavtalen/flytter, vil informasjonsstrømmen fra HAN-porten bli avstengt uten at du trenger å ta kontakt for dette.

Graving / kabelpåvisning

Graving

Før det settes i gang gravearbeid må det undersøkes med oss om vi har kabler i bakken der det skal graves. Dette gjøres ved å ringe eller send oss en e-post minst to dager før gravingen skal skje, dette for å være sikker på å få påvisning innen ønsket tid.

Spør før du graver

Vi kommer da og påviser kabler som tilhører oss gratis på dagtid. Ønskes påvisningen på kveldstid faktureres dette etter medgått tid. Husk at det er den som graver som er ansvarlig for eventuelle skader og som er erstatningspliktig.

Ved bestilling trenger vi opplysning om følgende:

 • Hvor ønskes påvisningen (kart/adresse)
 • Navn på kontaktperson og telefonnummer vedkommende kan treffes på
 • Ønsket dato for påvisningen

Ved kabelpeiling vil det bli skrevet ut en gravetillatelse som beskriver betingelsene rundt graving.

Graving / kabelpåvisning

Graving

Før det settes i gang gravearbeid må det undersøkes med oss om vi har kabler i bakken der det skal graves. Dette gjøres ved å ringe eller send oss en e-post minst to dager før gravingen skal skje, dette for å være sikker på å få påvisning innen ønsket tid.

Spør før du graver

Vi kommer da og påviser kabler som tilhører oss gratis på dagtid. Ønskes påvisningen på kveldstid faktureres dette etter medgått tid. Husk at det er den som graver som er ansvarlig for eventuelle skader og som er erstatningspliktig.

Ved bestilling trenger vi opplysning om følgende:

 • Hvor ønskes påvisningen (kart/adresse)
 • Navn på kontaktperson og telefonnummer vedkommende kan treffes på
 • Ønsket dato for påvisningen

Ved kabelpeiling vil det bli skrevet ut en gravetillatelse som beskriver betingelsene rundt graving.

For utbyggere

For å ivareta en stabil og sikker strømforsyning er det viktig å ha kontroll på vegetasjon ved våre linjer. Dette gjelder både høy- og lavspentnettet. Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer, og det finnes forskjellige forskrifter vi forholder oss til. Trefelling og rydding rundt linjene anses som grunneiers- og utførende rydder sitt ansvar.

Du har ansvaret!

Ved arbeid rundt eller i nærheten av strømførende linjer (høyspent og lavspent), er det den som utfører arbeidet som har ansvaret. Dersom arbeidet er av en slik karakter at det kan medfølge skade på linjer, må det avklares med Everket AS i forkant.

Dersom arbeid allikevel fører til skade på linje eller annet, er det den som utfører arbeidet som må bære kostnadene for utbedring.

Mindre kundetilknytninger for eneboliger og hytter

For å få nye anlegg tilknyttet el-nettet eller gjort endringer i eksisterende anlegg, må du ta kontakt med en elektroinstallatør. Installatøren sender da relevante opplysninger til Everket om den nye installasjonen. Her kan du lese mer om tekniske retningslinjer.

Når installatøren har mottatt svar fra oss kan arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget starte.

Kunden vil motta et informasjons- og tilbudsbrev fra oss med informasjon om anleggsbidrag og annen relevant informasjon. Arbeidet kan først starte etter at kunden har akseptert tilbudet.

Everket utfører:

 • Legge en ny kabel til nye boliger.
 • Koble til kabelen og forsterker øvrig el-nett i de tilfellene det er nødvendig.
 • Vurdere om nettet må forsterkes ved økt effektuttak hos eksisterende kunde.
 • Kostnadene med arbeidet belastes kunden i henhold til gjeldene regler.

Saksbehandlingstid:

Behandlingstid for melding om installasjonsarbeid og retur av info til kunde: 4 – 6 uker.

Ønsker du kun et prisanslag på ny tilknytning eller forsterkning av vårt nett? Ta kontakt!

For utbyggere

For å ivareta en stabil og sikker strømforsyning er det viktig å ha kontroll på vegetasjon ved våre linjer. Dette gjelder både høy- og lavspentnettet. Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer, og det finnes forskjellige forskrifter vi forholder oss til. Trefelling og rydding rundt linjene anses som grunneiers- og utførende rydder sitt ansvar.

Du har ansvaret!

Ved arbeid rundt eller i nærheten av strømførende linjer (høyspent og lavspent), er det den som utfører arbeidet som har ansvaret. Dersom arbeidet er av en slik karakter at det kan medfølge skade på linjer, må det avklares med Everket AS i forkant.

Dersom arbeid allikevel fører til skade på linje eller annet, er det den som utfører arbeidet som må bære kostnadene for utbedring.

Mindre kundetilknytninger for eneboliger og hytter

For å få nye anlegg tilknyttet el-nettet eller gjort endringer i eksisterende anlegg, må du ta kontakt med en elektroinstallatør. Installatøren sender da relevante opplysninger til Everket om den nye installasjonen. Her kan du lese mer om tekniske retningslinjer.

Når installatøren har mottatt svar fra oss kan arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget starte.

Kunden vil motta et informasjons- og tilbudsbrev fra oss med informasjon om anleggsbidrag og annen relevant informasjon. Arbeidet kan først starte etter at kunden har akseptert tilbudet.

Everket utfører:

 • Legge en ny kabel til nye boliger.
 • Koble til kabelen og forsterker øvrig el-nett i de tilfellene det er nødvendig.
 • Vurdere om nettet må forsterkes ved økt effektuttak hos eksisterende kunde.
 • Kostnadene med arbeidet belastes kunden i henhold til gjeldene regler.

Saksbehandlingstid:

Behandlingstid for melding om installasjonsarbeid og retur av info til kunde: 4 – 6 uker.

Ønsker du kun et prisanslag på ny tilknytning eller forsterkning av vårt nett? Ta kontakt!

Plusskunde +

Produser egen strøm!

Du kan i dag enkelt bli plusskunde dersom du produserer din egen strøm. Dette kan du gjøre ved å installere solceller eller et eget småkraftverk fra vannkraft. Produserer du mer enn du bruker kan du selge dette videre til et strømselskap. Plusskunder kan maksimalt levere 100 kW inn på strømnettet.

Her er noen gode råd på hvordan du går frem.

Kontakt en leverandør av solcelleanlegg, kraftanlegg eller en elektroinstallatør.
Leverandører av slike anlegg eller en godkjent elektroinstallatør kan avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av et produksjonsanlegg. Ta alltid kontakt med en elektroinstallatør før du går til innkjøp av materiell og utstyr.

Kontakt en strømleverandør
Strømleverandøren kan svare deg på om de håndterer plusskunder. Dersom svaret er nei, må du finne en annen strømleverandør for å kunne bli plusskunde.

Saksbehandling
Vår målsetting er å behandle saken innen 15 virkedager fra vi får melding fra elektroinstallatøren.

 • ​Installatør sender inn forhåndsmelding.
 • Det gis samtidig tilbakemelding om det er behov for eventuelle forsterkninger i strømnettet. Nettforsterkninger utføres av Everket Notodden.
 • Nødvendig dokumentasjon sendes inn ved ferdigstilling av anlegget.
 • Anlegget kan settes i drift.

En plusskunde kan ikke levere strøm til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

Plusskunde +

Produser egen strøm!

Du kan i dag enkelt bli plusskunde dersom du produserer din egen strøm. Dette kan du gjøre ved å installere solceller eller et eget småkraftverk fra vannkraft. Produserer du mer enn du bruker kan du selge dette videre til et strømselskap. Plusskunder kan maksimalt levere 100 kW inn på strømnettet.

Her er noen gode råd på hvordan du går frem.

Kontakt en leverandør av solcelleanlegg, kraftanlegg eller en elektroinstallatør.
Leverandører av slike anlegg eller en godkjent elektroinstallatør kan avklare tekniske og økonomiske forhold rundt tilknytning av et produksjonsanlegg. Ta alltid kontakt med en elektroinstallatør før du går til innkjøp av materiell og utstyr.

Kontakt en strømleverandør
Strømleverandøren kan svare deg på om de håndterer plusskunder. Dersom svaret er nei, må du finne en annen strømleverandør for å kunne bli plusskunde.

Saksbehandling
Vår målsetting er å behandle saken innen 15 virkedager fra vi får melding fra elektroinstallatøren.

 • ​Installatør sender inn forhåndsmelding.
 • Det gis samtidig tilbakemelding om det er behov for eventuelle forsterkninger i strømnettet. Nettforsterkninger utføres av Everket Notodden.
 • Nødvendig dokumentasjon sendes inn ved ferdigstilling av anlegget.
 • Anlegget kan settes i drift.

En plusskunde kan ikke levere strøm til nabo eller andre sluttbrukere enn seg selv.

Linjerydding og trefelling

Trefelling

Trefelling og rydding rundt linjene anses som grunneiers- og utførende rydder sitt ansvar.

Du har ansvaret!

Ved arbeid rundt eller i nærheten av strømførende linjer (høyspent og lavspent), er det den som utfører arbeidet som har ansvaret. Dersom arbeidet er av en slik karakter at det kan medfølge skade på linjer, må det avklares med Everket AS i forkant.

Dersom arbeid allikevel fører til skade på linje eller annet, er det den som utfører arbeidet som må bære kostnadene for utbedring.

Linjerydding og trefelling

Trefelling

Trefelling og rydding rundt linjene anses som grunneiers- og utførende rydder sitt ansvar.

Du har ansvaret!

Ved arbeid rundt eller i nærheten av strømførende linjer (høyspent og lavspent), er det den som utfører arbeidet som har ansvaret. Dersom arbeidet er av en slik karakter at det kan medfølge skade på linjer, må det avklares med Everket AS i forkant.

Dersom arbeid allikevel fører til skade på linje eller annet, er det den som utfører arbeidet som må bære kostnadene for utbedring.

For installatører

Everket Notodden AS bruker HansenCX (Elwin) til melding om arbeid/tilsynsrapporter.

Logg deg på her for melding om installasjonsarbeid eller for å rette tilsynsrapporter.

Det skal sendes melding på følgende:

 • Arbeid på eller i tilknytning til måler
 • Endring OV vern eller Hovedsikring
 • Oppgradering av sikringsskap
 • Ny last fra og med 20A (Elbil)
 • Sammenkopling og splitting av anlegg (1 melding på hvert anlegg som berøres)
 • Når det er bruksendring på anlegget (når forbruksmønstret forandres)
 • Endring på tilførsel til Anlegg.
 • Melding skal sendes så fort som mulig, og alltid før arbeidet startes.
 • Man skal ikke be om måler eller spenning setting før man har sendt melding om spenning setting.
 • Spenning setting og målermontering må avtales muntlig.
 • Eneste unntaket er varmgang eller umiddelbar fare.

Meldingen må inneholde:

 • Rett navn og adresse på eier, bestiller og anlegget det skal jobbes på
 • Relevant informasjon om jobben skives i tilleggstekst feltet
 • Hva er, og hva blir OV og Hovedsikring
 • Kart ved nyinstallasjon
 • 1-linjeskjema ved store anlegg med flere målere
 • Everket Notodden AS benytter REN
 • For kostnadsfri tilgang til relevante REN blader finner du her.

For installatører

Everket Notodden AS bruker HansenCX (Elwin) til melding om arbeid/tilsynsrapporter.

Logg deg på her for melding om installasjonsarbeid eller for å rette tilsynsrapporter.

Det skal sendes melding på følgende:

 • Arbeid på eller i tilknytning til måler
 • Endring OV vern eller Hovedsikring
 • Oppgradering av sikringsskap
 • Ny last fra og med 20A (Elbil)
 • Sammenkopling og splitting av anlegg (1 melding på hvert anlegg som berøres)
 • Når det er bruksendring på anlegget (når forbruksmønstret forandres)
 • Endring på tilførsel til Anlegg.
 • Melding skal sendes så fort som mulig, og alltid før arbeidet startes.
 • Man skal ikke be om måler eller spenning setting før man har sendt melding om spenning setting.
 • Spenning setting og målermontering må avtales muntlig.
 • Eneste unntaket er varmgang eller umiddelbar fare.

Meldingen må inneholde:

 • Rett navn og adresse på eier, bestiller og anlegget det skal jobbes på
 • Relevant informasjon om jobben skives i tilleggstekst feltet
 • Hva er, og hva blir OV og Hovedsikring
 • Kart ved nyinstallasjon
 • 1-linjeskjema ved store anlegg med flere målere
 • Everket Notodden AS benytter REN
 • For kostnadsfri tilgang til relevante REN blader finner du her.