Tjenester

Her finner du en oversikt over de tjenestene vi kan tilby samt praktisk informasjon til deg som er installatør.

Byggestrøm

Everket leier ut byggestrømskap dersom du trenger en midlertidig strømtilførsel.

Ta kontakt på telefon 350 25050 eller post@everket-notodden.no, så hjelper vi deg.

Dersom du som kunde har byggestrømskap selv, må Everket ha skjema «melding om installasjonsarbeid» fra installatør. Det vil si at en installatør må stå ansvarlig for utstyret som skal brukes.

Du bør vite dette:
– For å slippe ekstra kostnader må byggestrøm bestilles minst fem dager før du trenger den.
– Standard byggestrømskap har 8m gummikabel og leveres med tilkoblingsklemmer.
– Om det kreves mer enn standard strømtilførsel fra energiverkets nett til byggested, må du betale for etablering av denne.
– Planlegg hvor og hvor lenge du må ha byggestrøm, så sparer du penger.
– Det blir benyttet frittstående byggestrømskap i eget stativ.

Leietager er ansvarlig for byggestrømskapet i utleieperioden; blant annet at skapet til enhver tid er forskriftsmessig låst, og at kabelen er beskyttet mot mekaniske påkjenninger.

Everket sørger for at byggestrømskapet blir riktig tilkoblet.

"*" obligatorisk felt

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Uten navn
Uten navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du betaler for opp-/nedtaking av skapet og leie pr uke (andel av årsleie) for standard byggestrømskap. I tillegg kommer avregning for den strømmen du bruker (nettleie og kraft).

Sjekk priser her 

Byggestrøm

Everket leier ut byggestrømskap dersom du trenger en midlertidig strømtilførsel.

Ta kontakt på telefon 350 25050 eller post@everket-notodden.no, så hjelper vi deg.

Dersom du som kunde har byggestrømskap selv, må Everket ha skjema «melding om installasjonsarbeid» fra installatør. Det vil si at en installatør må stå ansvarlig for utstyret som skal brukes.

Du bør vite dette:
– For å slippe ekstra kostnader må byggestrøm bestilles minst fem dager før du trenger den.
– Standard byggestrømskap har 8m gummikabel og leveres med tilkoblingsklemmer.
– Om det kreves mer enn standard strømtilførsel fra energiverkets nett til byggested, må du betale for etablering av denne.
– Planlegg hvor og hvor lenge du må ha byggestrøm, så sparer du penger.
– Det blir benyttet frittstående byggestrømskap i eget stativ.

Leietager er ansvarlig for byggestrømskapet i utleieperioden; blant annet at skapet til enhver tid er forskriftsmessig låst, og at kabelen er beskyttet mot mekaniske påkjenninger.

Everket sørger for at byggestrømskapet blir riktig tilkoblet.

Pris:
Du betaler for opp-/nedtaking av skapet og leie pr uke (andel av årsleie) for standard byggestrømskap. I tillegg kommer avregning for den strømmen du bruker (nettleie og kraft). Gjeldende priser finner du her.

"*" obligatorisk felt

DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Uten navn
Uten navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Byggestrøm 32A og 63A

Alle priser er inklusive 25 % mva. og avgift 1,25 øre til Norsk Enova.
For næringskunder inngår kr. 1.000, – i fastleddet til Norsk Enova.

Leie i kr. pr. uke: 62,50,-

Fastledd: 3.750,-

Til og frakobling i kr.: 2.500,-

Forbruk energiledd øre/kWh: 25,00,-

HAN-port – smartmåler

Tilknytning til AMS-måler via HAN-porten

HAN-porten på AMS-måleren din gir mulighet til å koble til eksternt utstyr

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network / hjemmenettverk) der det der er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger. Noen strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem eller knytte til «smart»-billading. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk denne muligheten. Måleren tillater kun datatrafikk ut gjennom HAN-porten og det er derfor ikke mulig å påvirke informasjon som ligger i din måler utenfra. HAN-porten er som standard stengt slik at du selv må aktivt åpne den hvis du ønsker det.

Ved åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten samtykker du samtidig med følgende:

«Jeg erklærer at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert, og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret. Jeg er også innforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN porten.»

Åpne/Lukke informasjonsstrøm fra HAN porten gjøres ved å logge deg inn på Min Side, og velge i menyen øverst på siden om du vil «HAN-port(aktivere) eller HAN-port(deaktivere)».

HAN-port – smartmåler

Tilknytning til AMS-måler via HAN-porten

HAN-porten på AMS-måleren din gir mulighet til å koble til eksternt utstyr

AMS-målerne har en HAN-port (Home Area Network / hjemmenettverk) der det der er mulig å koble til eksternt utstyr, for eksempel informasjonsskjerm og smarthusløsninger. Noen strømleverandører og andre kommersielle leverandører tilbyr utstyr slik at du kan få god oversikt over strømforbruket i ditt eget hjem eller knytte til «smart»-billading. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk denne muligheten. Måleren tillater kun datatrafikk ut gjennom HAN-porten og det er derfor ikke mulig å påvirke informasjon som ligger i din måler utenfra. HAN-porten er som standard stengt slik at du selv må aktivt åpne den hvis du ønsker det.

Ved åpning av informasjonsstrøm ut av HAN-porten samtykker du samtidig med følgende:

«Jeg erklærer at jeg er kjent med det sikkerhetsmessige aspektet ved at informasjonsstrømmen ut av HAN-porten sendes ukryptert, og bekrefter at HAN-porten er tilstrekkelig fysisk sikret. Jeg er også innforstått med at nettselskapet ikke tar ansvar for 3. partsutstyr som kobles på HAN porten.»

Åpne/Lukke informasjonsstrøm fra HAN porten gjøres ved å logge deg inn på Min Side, og velge i menyen øverst på siden om du vil «HAN-port(aktivere) eller HAN-port(deaktivere)».

Graving / kabelpåvisning

Graving

Før det settes i gang gravearbeid må det undersøkes med oss om vi har kabler i bakken der det skal graves. Dette gjøres ved å ringe eller send oss en e-post minst to dager før gravingen skal skje, dette for å være sikker på å få påvisning innen ønsket tid.

Spør før du graver

Vi kommer da og påviser kabler som tilhører oss gratis på dagtid. Ønskes påvisningen på kveldstid faktureres dette etter medgått tid. Husk at det er den som graver som er ansvarlig for eventuelle skader og som er erstatningspliktig.

Ved bestilling trenger vi opplysning om følgende:

 • Hvor ønskes påvisningen (kart/adresse)
 • Navn på kontaktperson og telefonnummer vedkommende kan treffes på
 • Ønsket dato for påvisningen

Ved kabelpeiling vil det bli skrevet ut en gravetillatelse som beskriver betingelsene rundt graving.

Graving / kabelpåvisning

Graving

Før det settes i gang gravearbeid må det undersøkes med oss om vi har kabler i bakken der det skal graves. Dette gjøres ved å ringe eller send oss en e-post minst to dager før gravingen skal skje, dette for å være sikker på å få påvisning innen ønsket tid.

Spør før du graver

Vi kommer da og påviser kabler som tilhører oss gratis på dagtid. Ønskes påvisningen på kveldstid faktureres dette etter medgått tid. Husk at det er den som graver som er ansvarlig for eventuelle skader og som er erstatningspliktig.

Ved bestilling trenger vi opplysning om følgende:

 • Hvor ønskes påvisningen (kart/adresse)
 • Navn på kontaktperson og telefonnummer vedkommende kan treffes på
 • Ønsket dato for påvisningen

Ved kabelpeiling vil det bli skrevet ut en gravetillatelse som beskriver betingelsene rundt graving.

For utbyggere

For å ivareta en stabil og sikker strømforsyning er det viktig å ha kontroll på vegetasjon ved våre linjer. Dette gjelder både høy- og lavspentnettet. Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer, og det finnes forskjellige forskrifter vi forholder oss til. Trefelling og rydding rundt linjene anses som grunneiers- og utførende rydder sitt ansvar.

Du har ansvaret!

Ved arbeid rundt eller i nærheten av strømførende linjer (høyspent og lavspent), er det den som utfører arbeidet som har ansvaret. Dersom arbeidet er av en slik karakter at det kan medfølge skade på linjer, må det avklares med Everket AS i forkant.

Dersom arbeid allikevel fører til skade på linje eller annet, er det den som utfører arbeidet som må bære kostnadene for utbedring.

Mindre kundetilknytninger for eneboliger og hytter

For å få nye anlegg tilknyttet el-nettet eller gjort endringer i eksisterende anlegg, må du ta kontakt med en elektroinstallatør. Installatøren sender da relevante opplysninger til Everket om den nye installasjonen. Her kan du lese mer om tekniske retningslinjer.

Når installatøren har mottatt svar fra oss kan arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget starte.

Kunden vil motta et informasjons- og tilbudsbrev fra oss med informasjon om anleggsbidrag og annen relevant informasjon. Arbeidet kan først starte etter at kunden har akseptert tilbudet.

Everket utfører:

 • Legge en ny kabel til nye boliger.
 • Koble til kabelen og forsterker øvrig el-nett i de tilfellene det er nødvendig.
 • Vurdere om nettet må forsterkes ved økt effektuttak hos eksisterende kunde.
 • Kostnadene med arbeidet belastes kunden i henhold til gjeldene regler.

Saksbehandlingstid:

Behandlingstid for melding om installasjonsarbeid og retur av info til kunde: 4 – 6 uker.

Ønsker du kun et prisanslag på ny tilknytning eller forsterkning av vårt nett? Ta kontakt!

For utbyggere

For å ivareta en stabil og sikker strømforsyning er det viktig å ha kontroll på vegetasjon ved våre linjer. Dette gjelder både høy- og lavspentnettet. Praksis rundt vegetasjonskontrollen varierer, og det finnes forskjellige forskrifter vi forholder oss til. Trefelling og rydding rundt linjene anses som grunneiers- og utførende rydder sitt ansvar.

Du har ansvaret!

Ved arbeid rundt eller i nærheten av strømførende linjer (høyspent og lavspent), er det den som utfører arbeidet som har ansvaret. Dersom arbeidet er av en slik karakter at det kan medfølge skade på linjer, må det avklares med Everket AS i forkant.

Dersom arbeid allikevel fører til skade på linje eller annet, er det den som utfører arbeidet som må bære kostnadene for utbedring.

Mindre kundetilknytninger for eneboliger og hytter

For å få nye anlegg tilknyttet el-nettet eller gjort endringer i eksisterende anlegg, må du ta kontakt med en elektroinstallatør. Installatøren sender da relevante opplysninger til Everket om den nye installasjonen. Her kan du lese mer om tekniske retningslinjer.

Når installatøren har mottatt svar fra oss kan arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget starte.

Kunden vil motta et informasjons- og tilbudsbrev fra oss med informasjon om anleggsbidrag og annen relevant informasjon. Arbeidet kan først starte etter at kunden har akseptert tilbudet.

Everket utfører:

 • Legge en ny kabel til nye boliger.
 • Koble til kabelen og forsterker øvrig el-nett i de tilfellene det er nødvendig.
 • Vurdere om nettet må forsterkes ved økt effektuttak hos eksisterende kunde.
 • Kostnadene med arbeidet belastes kunden i henhold til gjeldene regler.

Saksbehandlingstid:

Behandlingstid for melding om installasjonsarbeid og retur av info til kunde: 4 – 6 uker.

Ønsker du kun et prisanslag på ny tilknytning eller forsterkning av vårt nett? Ta kontakt!

Plusskunde +

Produser egen strøm!

Du kan i dag enkelt bli plusskunde dersom du produserer din egen strøm. Dette kan du gjøre ved å installere solceller eller annen produksjon.

En plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak eget tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt, eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Tekniske krav til produksjonsanlegg

For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet er det tekniske krav som skal sikre at anleggene ikke påvirker leveringskvaliteten i nettet.

Nettselskapene har i felleskap med REN (bransjeorganisasjon) utarbeidet funksjonskrav som er basert på Forskrift om leveringskvalitet og norm for bygging av elektriske anlegg NEK400. Tilknytning gjøres etter RENblad 342 «Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet».  Alt utstyr skal være CE-merket, og overholder dermed også relevante krav til sikkerhet, EMC, mm.

For å sikre at anlegg er i overenstemmelse med gjeldende krav har elektroinstallatør ansvar for at tekniske krav er ivaretatt og dokumentert til nettselskapet før arbeid godkjennes. Dokumentasjon av produksjonsanlegget gjøres ved innsending av forhåndsmelding.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det krav til at anlegget skal kobles ut automatisk ved strømstans eller avbrudd i strømnettet. Produksjonsanlegget må være utkoblet inntil normal strømforsyning er gjenopprettet.

Everket kan begrense enfasede produksjonsanlegg over 20A, da disse ofte medfører problemer med spenningskvaliteten i nettet. Det anbefales å installere trefasede produksjonsanlegg.

Det er krav om AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul for å kunne ivareta kravet om timemåling iht. forskriften.

 1. Ta kontakt med en elektroinstallatør for planlegging av anlegget og før du går til innkjøp av materiell og utstyr.
 2. Installatør sender inn forhåndsmelding til Everket for produksjonsanlegg og samsvar til RENblad 342 (saksbehandling hos Everket ca 14 dager avhengig av type anlegg og beliggenhet). Les om hva meldingen må inneholde her.
 3. Everket gir tilbakemelding på forhåndsmelding og om det er behov for eventuelle forsterkninger i strømnettet. Så lenge kunden ikke øker sitt overbelastningsvern, så vil ikke nettselskapet kreve at plusskunden betaler anleggsbidrag for dette.
  (OBS! nettforsterkninger kan ta tid, og kan gi begrensninger i produksjonen inntil en slik forsterkning er utført av Everket).
 1. Etter at forhåndsmelding er godkjent av Everket kan installatør utføre installasjon av produksjonsanlegg hos kunden.
 2. Ferdigmelding sendes inn fra elektroinstallatør til Everket ved ferdigstilling av anlegget.
 3. Everket godkjenner ferdigmeldingen og AMS måleren blir endret til kombinasjonsmålepunkt av Everket i Elhub. Deretter blir en bekreftelse sendt til kunden på epost. (normal saksbehandling hos Everket ca. 7 dager etter mottatt ferdigmelding).
 4. Anlegget kan settes i drift.
 5. Kunden kan nå kontakte sin strømleverandør for å opprette plusskundeavtale for kjøp av overskuddsstrøm. Plusskunder skal ha samme strømleverandør for forbruk og produksjon. Kunden kan nå søke om ENOVA støtte for anlegget.

Plusskunder betaler ordinær nettleie på lik linje med alle andre kunder når de kjøper strøm, men plusskunder betaler ikke nettleie for strømmen som leveres ut på nettet. Everket benytter Energi Norges standard Nettleie- og tilknytningsavtale, som regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap og beskriver begge parters plikter og rettigheter (se avtaleverk under Nettleie/faktura).

Denne avtalen gjelder også for plusskunder. Når man selger strøm ut på strømnettet får man betalt av strømleverandør for strømmen som leveres, og kunde må selv ta kontakt med sin strømleverandør for avtale om dette.

Plusskunde +

Produser egen strøm!

Du kan i dag enkelt bli plusskunde dersom du produserer din egen strøm. Dette kan du gjøre ved å installere solceller eller annen produksjon.

En plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak eget tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt, eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Tekniske krav til produksjonsanlegg

For produksjonsanlegg tilknyttet distribusjonsnettet er det tekniske krav som skal sikre at anleggene ikke påvirker leveringskvaliteten i nettet.

Nettselskapene har i felleskap med REN (bransjeorganisasjon) utarbeidet funksjonskrav som er basert på Forskrift om leveringskvalitet og norm for bygging av elektriske anlegg NEK400. Tilknytning gjøres etter RENblad 342 «Tekniske funksjonskrav til tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder i lavspenningsnettet».  Alt utstyr skal være CE-merket, og overholder dermed også relevante krav til sikkerhet, EMC, mm.

For å sikre at anlegg er i overenstemmelse med gjeldende krav har elektroinstallatør ansvar for at tekniske krav er ivaretatt og dokumentert til nettselskapet før arbeid godkjennes. Dokumentasjon av produksjonsanlegget gjøres ved innsending av forhåndsmelding.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det krav til at anlegget skal kobles ut automatisk ved strømstans eller avbrudd i strømnettet. Produksjonsanlegget må være utkoblet inntil normal strømforsyning er gjenopprettet.

Everket kan begrense enfasede produksjonsanlegg over 20A, da disse ofte medfører problemer med spenningskvaliteten i nettet. Det anbefales å installere trefasede produksjonsanlegg.

Det er krav om AMS-måler med aktiv kommunikasjonsmodul for å kunne ivareta kravet om timemåling iht. forskriften.

 1. Ta kontakt med en elektroinstallatør for planlegging av anlegget og før du går til innkjøp av materiell og utstyr.
 2. Installatør sender inn forhåndsmelding til Everket for produksjonsanlegg og samsvar til RENblad 342 (saksbehandling hos Everket ca 14 dager avhengig av type anlegg og beliggenhet). Les om hva meldingen må inneholde her.
 3. Everket gir tilbakemelding på forhåndsmelding og om det er behov for eventuelle forsterkninger i strømnettet. Så lenge kunden ikke øker sitt overbelastningsvern, så vil ikke nettselskapet kreve at plusskunden betaler anleggsbidrag for dette.
  (OBS! nettforsterkninger kan ta tid, og kan gi begrensninger i produksjonen inntil en slik forsterkning er utført av Everket).
 1. Etter at forhåndsmelding er godkjent av Everket kan installatør utføre installasjon av produksjonsanlegg hos kunden.
 2. Ferdigmelding sendes inn fra elektroinstallatør til Everket ved ferdigstilling av anlegget.
 3. Everket godkjenner ferdigmeldingen og AMS måleren blir endret til kombinasjonsmålepunkt av Everket i Elhub. Deretter blir en bekreftelse sendt til kunden på epost. (normal saksbehandling hos Everket ca. 7 dager etter mottatt ferdigmelding).
 4. Anlegget kan settes i drift.
 5. Kunden kan nå kontakte sin strømleverandør for å opprette plusskundeavtale for kjøp av overskuddsstrøm. Plusskunder skal ha samme strømleverandør for forbruk og produksjon. Kunden kan nå søke om ENOVA støtte for anlegget.

Plusskunder betaler ordinær nettleie på lik linje med alle andre kunder når de kjøper strøm, men plusskunder betaler ikke nettleie for strømmen som leveres ut på nettet. Everket benytter Energi Norges standard Nettleie- og tilknytningsavtale, som regulerer forholdet mellom kunde og nettselskap og beskriver begge parters plikter og rettigheter (se avtaleverk under Nettleie/faktura).

Denne avtalen gjelder også for plusskunder. Når man selger strøm ut på strømnettet får man betalt av strømleverandør for strømmen som leveres, og kunde må selv ta kontakt med sin strømleverandør for avtale om dette.

Linjerydding og trefelling

Trefelling

Trefelling og rydding rundt linjene anses som grunneiers- og utførende rydder sitt ansvar.

Du har ansvaret!

Ved arbeid rundt eller i nærheten av strømførende linjer (høyspent og lavspent), er det den som utfører arbeidet som har ansvaret. Dersom arbeidet er av en slik karakter at det kan medfølge skade på linjer, må det avklares med Everket AS i forkant.

Dersom arbeid allikevel fører til skade på linje eller annet, er det den som utfører arbeidet som må bære kostnadene for utbedring.

Linjerydding og trefelling

Trefelling

Trefelling og rydding rundt linjene anses som grunneiers- og utførende rydder sitt ansvar.

Du har ansvaret!

Ved arbeid rundt eller i nærheten av strømførende linjer (høyspent og lavspent), er det den som utfører arbeidet som har ansvaret. Dersom arbeidet er av en slik karakter at det kan medfølge skade på linjer, må det avklares med Everket AS i forkant.

Dersom arbeid allikevel fører til skade på linje eller annet, er det den som utfører arbeidet som må bære kostnadene for utbedring.

For installatører

Everket Notodden AS bruker HansenCX (Elwin) til melding om arbeid/tilsynsrapporter.

For å få tilgang må faglig ansvarlig / daglig leder sende forespørsel på e-post til dle@everket-notodden.no. E-posten må inneholde nødvendige opplysninger om firmaet og faglig ansvarlig fra DSB sitt Elvirksomhetsregister.

Logg deg på her for melding om installasjonsarbeid eller for å rette tilsynsrapporter.

På grunn av redusert bemanning for avvikling av ferie og nødvendige driftsoppgaver i sommer vil det måtte påregnes lengre tid for montasje av målere og lengre behandlingstid for meldinger fra elektroinstallatører i perioden fra 1. juli til 12. august 2024.

Vi håper på forståelse for dette og takket for et godt samarbeid med dere så langt i år.

Ønsker alle en fin sommer og god ferie!

Det skal sendes melding på følgende:

 • Arbeid på eller i tilknytning til måler
 • Endring OV vern eller Hovedsikring
 • Oppgradering av sikringsskap
 • Ny last over 20A (f.eks. elbillader)
 • Sammenkopling og splitting av anlegg (1 melding på hvert anlegg som berøres)
 • Når det er bruksendring på anlegget (når forbruksmønstret forandres)
 • Endring på tilførsel til Anlegg.
 • Installasjon av produksjonsanlegg
 • Installasjon av batteribank
 • Melding skal sendes så fort som mulig, og alltid før arbeidet startes.
 • Man skal ikke be om måler eller spenning setting før man har sendt melding om spenning setting.
 • Spenning setting og målermontering må avtales muntlig.
 • Eneste unntaket er varmgang eller umiddelbar fare.

Meldingen må inneholde:

 • Rett navn og adresse på eier, bestiller og anlegget det skal jobbes på
 • Relevant informasjon om jobben skives i tilleggstekst-feltet
 • Hva er, og hva blir, OV og Hovedsikring
 • Kart ved nyinstallasjon
 • 1-linjeskjema ved store anlegg med flere målere
 • Everket Notodden AS benytter REN
 • For kostnadsfri tilgang til relevante REN blader finner du her
 • For solcelle anlegg skal følgende informasjon fylles inn i felt for tilleggsopplysninger, eller som vedlegg:
  • Bekreftelse på at anlegget er i henhold til REN 342
  • Er anlegget nytt, endring av eksisterende eller nedtaking?
  • Total størrelse på solcelle paneler (kWp)
  • Forventet årsproduksjon (kWh)?
  • Type inverter/vekselretter 1fas eller 3fas?
  • Total merkeeffekt på inverter/vekselretter (kVA)?
  • Type nettsystem IT/TN?
  • Inneholder installasjonen batteri?
  • Annen nyttig info/ prinsippskisse av installasjonen (valgfritt)

For installatører

Everket Notodden AS bruker HansenCX (Elwin) til melding om arbeid/tilsynsrapporter.

For å få tilgang må faglig ansvarlig / daglig leder sende forespørsel på e-post til dle@everket-notodden.no. E-posten må inneholde nødvendige opplysninger om firmaet og faglig ansvarlig fra DSB sitt Elvirksomhetsregister.

Logg deg på her for melding om installasjonsarbeid eller for å rette tilsynsrapporter.

På grunn av redusert bemanning for avvikling av ferie og nødvendige driftsoppgaver i sommer vil det måtte påregnes lengre tid for montasje av målere og lengre behandlingstid for meldinger fra elektroinstallatører i perioden fra 1. juli til 12. august 2024.

Vi håper på forståelse for dette og takket for et godt samarbeid med dere så langt i år.

Ønsker alle en fin sommer og god ferie!

Det skal sendes melding på følgende:

 • Arbeid på eller i tilknytning til måler
 • Endring OV vern eller Hovedsikring
 • Oppgradering av sikringsskap
 • Ny last over 20A (f.eks. elbillader)
 • Sammenkopling og splitting av anlegg (1 melding på hvert anlegg som berøres)
 • Når det er bruksendring på anlegget (når forbruksmønstret forandres)
 • Endring på tilførsel til Anlegg.
 • Installasjon av produksjonsanlegg
 • Installasjon av batteribank
 • Melding skal sendes så fort som mulig, og alltid før arbeidet startes.
 • Man skal ikke be om måler eller spenning setting før man har sendt melding om spenning setting.
 • Spenning setting og målermontering må avtales muntlig.
 • Eneste unntaket er varmgang eller umiddelbar fare.

Meldingen må inneholde:

 • Rett navn og adresse på eier, bestiller og anlegget det skal jobbes på
 • Relevant informasjon om jobben skives i tilleggstekst-feltet
 • Hva er, og hva blir, OV og Hovedsikring
 • Kart ved nyinstallasjon
 • 1-linjeskjema ved store anlegg med flere målere
 • Everket Notodden AS benytter REN
 • For kostnadsfri tilgang til relevante REN blader finner du her
 • For solcelle anlegg skal følgende informasjon fylles inn i felt for tilleggsopplysninger, eller som vedlegg:
  • For solcelle anlegg skal følgende informasjon fylles inn i felt for tilleggsopplysninger, eller som vedlegg:
   • Bekreftelse på at anlegget er i henhold til REN 342
   • Er anlegget nytt, endring av eksisterende eller nedtaking?
   • Total størrelse på solcelle paneler (kWp)
   • Forventet årsproduksjon (kWh)?
   • Type inverter/vekselretter 1fas eller 3fas?
   • Total merkeeffekt på inverter/vekselretter (kVA)?
   • Type nettsystem IT/TN?
   • Inneholder installasjonen batteri?
   • Annen nyttig info/ prinsippskisse av installasjonen (valgfritt)

Hopp rett ned til innholdet