Kontakt oss

Lurer du på noe? Nedenfor finner du flere forskjellige måter å nå oss på. Du kan også kikke gjennom våre ofte stilte spørsmål via FAQ lenken i menylinjen.

Everket Notodden AS

Lienveien 39
Postboks 103
3671 Notodden

Telefon

Sentralbord:
35 02 50 50 (08:00 – 15:00 hverdager)

Vakttelefon utenom kontortid:
40 40 57 00 eller 40 40 57 01

Kontaktpersoner

Ingar T. Andersen

Daglig leder

Telefon: 91 60 14 95
E-post: ita@everket-notodden.no

Jorunn Roheim

Økonomisjef

Telefon: 98 20 72 84
E-post: jorunn.roheim@notodden-energi.no

Asbjørn Kasin

Kvalitetssjef / HMS

Telefon: 40 40 57 18
E-post: ak@notodden-energi.no

Ole-Johan Sveva

Driftsleder / Faglig ansvarlig

Telefon: 40 40 57 02
E-post: ojs@everket-notodden.no

Rune Wabakken

IT leder

Telefon: 40 40 57 05
E-post: rw@everket-notodden.no

Hans Olav Kaasa

Avdelingsleder montasje / materiell

Telefon: 91 31 70 04
E-post: hok@everket-notodden.no

Rune Hegna

Avdelingsleder Energimåling

Telefon: 40 40 57 21
E-post: rh@everket-notodden.no

Christoffer Mundal

Energiingeniør / Energimåling

Telefon: 45 86 45 81
E-post: cm@everket-notodden.no

Odd Ivar Paulsen

Driftsingeniør / Prosjekt

Telefon: 40 40 57 04
E-post: oip@everket-notodden.no

Harald Særsland

Driftsingeniør / Prosjekt

Telefon: 40 40 57 06
E-post: hs@everket-notodden.no

Øyvind Lie

Driftsingeniør / Prosjekt

Telefon: 40 40 57 13
E-post: ol@everket-notodden.no

DLE – Det Lokale Eltilsyn

Rune Skagemo

Tilsynsingeniør

Telefon: 35 02 50 50
E-post: rs@everket-notodden.no

Roger Paulsen

Tilsynsingeniør

Telefon: 35 02 50 50
E-post: rp@everket-notodden.no

Om selskapet

Everket AS er et aksjeselskap 100 prosent eiet av Notodden kommune via morselskapet Notodden Energi Holding. Vi er den lokale netteier av det elektriske kraftnettet i Notodden kommune.

Vi ble etablert i 1954 som Notodden elektrisitetsverk og skiftet så navn til Notodden Energi Nett. Med krav fra NVE om selskapsmessig skille for den monopolbaserte nettvirksomheten har vi fra 2020 endret navn til Everket AS.

Områdekonsesjonen gir oss rett og plikt til å bygge og drifte det elektriske distribusjonsnettet med spenning til og med 22 kV. Dette gjøres av en montøravdeling på ca. 10 personer inklusive to lærlinger. Vi er også pålagt å utføre tilsyn med elektriske anlegg. Dette utføres av Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). Vår avdeling for energimåling ivaretar kravet om å sikre at ditt strømforbruk blir korrekt avregnet. Dette gjøres ved hjelp av trådløst avleste strømmålere (AMS målere).

Vi er totalt ca. 25 ansatte, og vårt ambisiøse mål å muliggjøre utvikling og vekst i lokalsamfunnet med landets mest fornøyde kunder. Vi legger vekt på nærhet og god dialog med våre kunder, noe som gjenspeiles i vårt motto: «Alltid i nærheten!»

Hopp rett ned til innholdet