Kunde

Her finner du nyttig informasjon om ditt kundeforhold, sikkerhet, flytting og ansvar.

Faktura

Vi avregner anlegget ditt

Det er vanligvis strømleverandøren du har valgt som sender deg faktura, og denne inneholder også nettleien. Dette kalles gjennomfakturering. Så om du ikke har sett en nettleiefaktura før er det fordi den er inkludert på fakturaen fra strømleverandøren din. Noen strømleverandører har ikke denne ordningen med oss (eller andre nettselskaper) og i de tilfellene vil du motta nettleiefakturaen din separat fra Everket.

Klage på regningen

Det er viktig at du først tar kontakt med oss dersom det er noe du ikke er enig i vedrørende forbruk eller nettleie. Vi ber om at du sender klagen skriftlig. På den måten blir saksgangen dokumentert slik at begge parter er enige om hva vi faktisk er uenige om.

Everket er tilknyttet Elklagenemda som er etablert av energibedriftene og Forbrukerrådet i fellesskap. Nemnda er offentlig godkjent i statsråd. Dersom det oppstår en konflikt vedrørende avtale/betaling som ikke løses direkte mellom deg som privatkunde og Everket som selskap, har du adgang til å klage til Elklagenemda.

Kredinor

Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk. Vi benytter Kredinor som samarbeidspartner, ta derfor kontakt med Kredinor dersom du har mottatt en purring eller inkassovarsel.

Nettleie

Følg nettleie og forbruk på Min side.

Se nettleiepriser fra 1. januar 2024

Se nettleiepriser fra 1. juli 2023

Se nettleiepriser fra 1. januar 2023.

Se nettleiepriser fra 1. juli 2022.

Se nettleieavtale privat.
Se nettleieavtale næring.

Flytte?

Skal du flytte, må du nå ta kontakt med din strømleverandør. Det er strømleverandøren som skal utføre alle oppgaver knyttet til strøm- og nettleieavtale, og eventuelle spørsmål du har til faktura og forbruk. Er du usikker på hvem som er din strømleverandør finner du det på nettleiefakturaen din på Min Side.

Er ikke strømmen tilkoblet i ditt nye hjem, må du ta kontakt med ønsket strømleverandør som vil gi beskjed til oss for åpning av strømmen. Vi anbefaler at du melder fra i god tid til din strømleverandør før du skal flytte.

Smart billading

Elbil har blitt et populært bilvalg i Norge og leverandører lanserer stadig nye og bedre modeller.  Nye elbilmodeller har mulighet for raskere lading ved bruk av høyere strømstyrke. Derfor er det viktig å være klar over at lading av elbiler i enkelte tilfeller kan føre til uønskede konsekvenser for strømnettet.

Når du kjøper elbil, må du også regne inn en tilleggskostnad til installatør for å få sikker lading der du bor. En elektroinstallatør vil også kunne sjekke tilstanden på ditt elanlegg og om det har nødvendig kapasitet for den økte belastningen billadingen medfører.

Du kan velge mellom tre standarder for hurtiglading:

  • CCS – benyttes av europeiske bilfabrikanter som Volkswagen og BMW
  • ChaDeMo – benyttes av asiatiske bilfabrikanter som Nissan og Kia
  • Teslas superladere – benyttes kun av Tesla, og man finner deres ladere kun ved Teslas egne ladestasjoner

Her finner du en oversikt over hvilke elbiler som lader med de forskjellige teknologiene. Se for mere info på Elbil.no

Det frarådes å lade elbil med vanlig stikkontakt (MODE 1)

Vanlige stikkontakter i garasjer og eldre elektriske anlegg er ikke konstruert for å lade elbiler. De er ikke beregnet for å trekke mye energi over tid. Det er innført krav om begrensning av ladestrømmen til 10A. Dermed blir det lang ladetid.

En vanlig stikkontakt på veggen tåler normalt en halv kWh belastning, men med ladeledning+sikkerhetsboks er denne på normalt 3 kWh, dette øker brannsikkerheten. (MODE 2)

Vi anbefaler å ha en vegglader-lader som nødvendig ekstrautstyr til alle elbiler. (MODE 3)

Et bilbatteri har også sine svakheter. Husk å lade bilen ofte slik at bilen ikke blir stående med lav opplading over lengre tid, noe som vil svekke batteriet.

Det er viktig at det elektriske anlegget er i god stand for å unngå varmgang og personskader. Ved lav kapasitet vil lading gå over lengre tidsrom pga lavere strømstyrke. En kontroll av det elektriske anlegget er å anbefale. Alle kabler og komponenter fram til ladeuttaket må være dimensjonert for å tåle den aktuelle ladestrømmen. Ved å kontakte en installatør får du vite om ditt elektriske anlegg har tilstrekkelig kapasitet.

Ønsker du tiltak i nettet for å få økt kapasitet, må du gjennom egen installatør ta kostnaden med oppgraderingen. Ønsker du høyere overbelastningsvern i det elektriske anlegget kan dette utløse anleggsbidrag.

Det anbefales å ha en egen strømkurs i sikringsskapet med kabel til en Mode 3/på vegg-lader. Den gir best sikkerhet, lader raskt og har stor fleksibilitet. Veggmontert ladeboks må settes opp av en autorisert installatør.

Vi anbefaler ikke å installere 1-fas ladning over 20 A strømstyrke. Hvis det ønskes høyere ladeeffekt, bør det benyttes 3-fase dersom det er 400V installasjon. For 3-fase anlegg i 400V installasjon vil skjevspenningsproblematikk unngås, og man kan lade med 3 ganger høyere effekt per ampere. Om du benytter 16 A vil det si at 3,6 kW 1-fase tilsvarer 11 kW 3-fase.

Med en ladeboks med en 20A kurs på et anlegg med 230V gir dette en ladeeffekt på 4,6 kWh per time. Med et batteri med 64 kWh kapasitet må du regne ca. 14 timer for fullt batteri.

Nettselskapene i Norge er underlagt forskrifter fra blant andre Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). NVE regulerer strøm og spenningskvalitet gjennom «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)». Forskriften har strenge krav til skjevspenning, flimmer, overharmoniske spenninger, spenningsdipper mm (kapittel 3). Hovedprinsippet i forskriften er at den som forårsaker forringet spenningskvalitet, må rette opp kvaliteten (§2-1).

Les mer om trygg lading av elbil på DSBs sider her.

Ansvar

Både eier og leietager er ansvarlig for å vedlikeholde den elektriske installasjonen i en bolig. Tenk elsikkerhet, og bruk fagfolk til installasjon og vedlikehold.

Boligeier har ansvaret for at den elektriske installasjonen i boligen til enhver tid tilfredsstiller sikkerhetskravene gitt i Forskrift om Elektriske Lavspentanlegg. Boligeier er også eier av det elektriske anlegget, og skal sørge for at det blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Boligeiere er i tillegg ansvarlige for at de ikke bruker eller kobler til elektrisk utstyr til anlegget slik at det kan skade liv eller eiendom.

Leietaker har et vedlikeholdsansvar for det elektriske utstyret i leiligheten, som elektrisk komfyr, lamper, TV, elektriske kontakter og brytere. Dersom dekselet til en elektrisk stikkontakt blir skadet, plikter altså leietaker å sørge for at denne skiftes ut.

Hvem som kan gjøre inngrep i et elektrisk anlegg reguleres av Forskrift om Kvalifikasjoner for Elektrofagfolk. For vanlige forbrukere og andre som ikke er fagpersoner, innebærer ansvaret for vedlikehold at man engasjerer fagfolk til å foreta ettersyn og utbedringer.

Kompensasjon ved strømbrudd

Everket sine kunder på alle nettnivåer får automatisk kompensert alle avbrudd i strømforsyningen som varer sammenhengende i mer enn 12 timer.

Kompensasjonen gjelder ikke for kunder med egen avtale om utkoblbart forbruk.

Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen på Notodden regnes fra det tidspunkt Everket AS først fikk melding om avbruddet eller visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted. Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet.  Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Gjeldene satser for kompensasjon finner du her.

Nøytralitetsrapport

Nettselskap som er omfattet av krav til selskapsmessig skille etter energiloven § 4-6 skal offentliggjøre en årlig nøytralitetsrapport innen tre måneder etter årsskiftet. Rapporten skal være lett tilgjengelig på selskapets nettsider i minst fem år.

Nøytralitetsrapport 2021

Nøytralitetsrapport 2022

Lurer du på noe?

Finner du ikke svar på det du leter etter? Sjekk ut oversikten over våre oftest stilte spørsmål. Skulle du fremdeles ha spørsmål er du selvsagt velkommen til å slå på tråden, eller skrive en mail til oss.

Hopp rett ned til innholdet